NCR blokovi

U NCR blokove spadaju fakture, otpremnice, priznanice, dostavnice i svi drugi obrasci koji se štampaju na samokopirajućem papiru.

Štampa NCR blokova je uglavnom u jednoj boji, a za veće tiraže radi se i u više boja. Uglavnom se štampaju formati A4, A5 i 10x20cm. Izradu NCR blokova može biti i drugih formata.

NCR blokovi (100 listova) u jednoj boji
tiraž A4 (cena za komad) A5 (cena za komad) 10x20cm (cena za komad)
10 330.00 230.00 110.00
25 300.00 200.00 100.00
50 200.00 180.00 70.00
100 170.00 120.00 60.00
  • Kontakt podaci

  • Adresa: Nemanjina 40, Slavija, TC Futura
  • Telefon: +381 11 3650168
  • Mob.: +381 63 7618 140
  • Email: office@copyland-bg.com
  • Web: http://copyland-bg.com/